Apartamenty Velvet, Poznań
Apartamenty VELVET

Regulamin obiektu

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin obiektu Apartamenty Velvet

1) Apartamenty Velvet to pokoje studia i apartamenty, zlokalizowane w kamienicach mieszkalnych przy ul. Śniadeckich, na maksymalnie trzecim piętrze oraz na ul. Głogowskiej 27, na pierwszym piętrze.

2) Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić telefonicznie do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże obiektu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3) Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

4) Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

5) Przez cały czas pobytu w obiekcie, dzieci poniżej 16 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

6) Obiekt ma charakter noclegowy ze ściśle przestrzeganą ciszą nocną w godz. 22.00-08.00.

7) Pracownik obiektu może, z zachowaniem miru domowego gościa, wejść do pokoju podczas trwania pobytu tylko gdy uzasadnione jest to:

a) bezpieczeństwem gościa,

b) zakresem świadczenia usługi noclegowej (sprzątania, wymiana ręczników, uzupełnianie papieru toaletowego itp.)

c) podejrzeniem złamania regulaminu obiektu,

d) w ramach prac serwisowych (np.naprawa wyposażenia, wyciek wody, awaria dostawy energii itp)

8) Zabronione jest:

a) organizowanie imprez w pokoju,

b) hałasowanie powodujące uciążliwość dla innych Gości i mieszkańców kamienicy.  

c) przebywanie po 22.00 w pokoju większej ilości osób niż zgłoszona przy rezerwacji

d) palenie wyrobów tytoniowych w pokojach, holu i klatce schodowej.

e) nieuzgodniony pobyt zwierząt w pokoju,

9) Uzasadnione wezwanie Ochrony, Straży Miejskiej lub Policji przez sąsiadów lub obsługę obiektu, w związku z niewłaściwym, niemoralnym czy uciążliwym zachowaniem Gościa, może skutkować usunięciem Gościa z obiektu bez prawa do zwrotu niewykorzystanej wpłaty ani do odszkodowania.

10) Gość zgadza się na obciążenie dodatkowymi kosztami, w następujących przypadkach:

a) 100zł – za każdą niezgłoszoną i niebędącą Gościem osobę, powyżej maksymalnej liczby osób dla danego pokoju, przebywającą w nim w godz. 22.00-08.00

b) 100zł – za każde niezgłoszone zwierzę,

b) 1000zł - zorganizowanie w pokoju imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla pozostałych Gości lub sąsiadów,

c) od 300zł – koszt usunięcia zapachu dymu papierosowego wskutek złamania zakazu palenia. Koszt ten może wzrosnąć o  200zł/dzień, jeśli nie będzie możliwości skutecznego usunięcia zapachu dymu papierosowego do przyjazdu kolejnego gościa.

d) Koszty zniszczeń nie wynikających z normalnego użytkowania pokoju, pokrywa Gość wg wyceny rzeczoznawcy ubezpieczeniowego.

11) Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

 12) W częściach wspólnych obiektu prowadzony jest monitoring wizyjny, a Gość zgadza się na użycie zapisów monitoringu przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów.

 

Korzystanie z usług Apartamenty Velvet oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Twój nocleg w Poznaniu Nasze pokoje

Zobacz na mapie
Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij